Round Robin: Day 2 Morning

2021-11-15 12:00( 非最终日期) 意大利 | 都灵 | 帕拉阿尔皮托球场

门票说明 门票价格
边线后方

¥711

¥711

预订
Short Side | 2nd Ring | Tribuna Nord

¥922

¥922

预订
Long Side | 1st Ring | TRIBUNA OVEST

¥1028

¥1028

预订
Short Side | 1st Ring | Tribuna Nord

¥1297

¥1297

预订

座位说明

赛场介绍

场馆描述

到达球场查看地图

预订须知

常见问题

  在线问答

  全部问题 | 我要提问
  • 暂无问答

  温情提示:为了您的个人信息安全,请勿在留言中透露联系方式

  您的称呼:

  您的问题:
  验证码: 验证码